CHALLENGE PROVIDER

Wyzwania będą pochodziły od dużych przedsiębiorców operujących w ramach biogospodarczych łańcuchów wartości. Będą powiązane ze zmianą istniejącego modelu biznesowego i prowadzenia działalności w kierunku wdrażania idei gospodarki cyrkularnej. Ponadto wyzwanie będzie spełniało poniższe warunki:

 • Działalność gospodarcza w regionie Morza Bałtyckiego
 • Operacje biznesowe w łańcuchach wartości biogospodarki
 • Wyzwanie dotyczy zmiany modelu biznesowego w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym ze względu na brak gotowych rozwiązań rynkowych
 • Chęć i możliwość dalszej współpracy ze zwycięzcą Hackathonu nad wprowadzaniem nowych rozwiązań na rynek

Korzyści płynące dla przedsiębiorstwa zgłaszającego wyzwanie:

 • Pomoc w poszukiwaniu rozwiązań za pośrednictwem międzynarodowych sieci biznesowych i badawczych.
 • Nowe spojrzenie na istniejące wyzwanie dzięki nieszablonowym pomysłom ekspertów międzysektorowych, MŚP, start-upów i zespołów badawczych.
 • Wsparcie ekspertów w dalszym rozwoju pomysłów i komercyjnym wdrażaniu rozwiązań.
 • Namacalne korzyści biznesowe i wpływ na zrównoważony rozwój dzięki ustanowionym partnerstwom B+R+I i komercyjnym.
 • Pozytywny wpływ na wizerunek przedsiębiorstwa w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz budowanie marki i wizerunku jako pracodawcy.

Nasza oferta dla Challenge Provider

Dostosowana, prowadzona i skuteczna usługa umożliwiająca odkrywanie rozwiązań i potencjalnych partnerów

Nieszablonowe pomysły i nauka nowego spojrzenia na wyzwanie

Wiedza i wsparcie ekspertów w zakresie testowania i komercjalizacji pomysłów

Pozytywna widoczność misji zrównoważonego rozwoju i budowanie marki pracodawcy

Wprowadź inicjatywy B+R oraz partnerstwa komercyjne w celu wsparcia misji zrównoważoności

Przykłady potencjalnych wyzwań:

 • identyfikacja potencjalnych możliwości biznesowych dla pobocznych strumieni biologicznych odpadów w celu stworzenia nowych łańcuchów wartości
 • identyfikacja materiałów pochodzenia biologicznego, które zastąpią materiały nieodnawialne lub materiały szkodliwe\identyfikacja bardziej zrównoważonych alternatyw dla obecnych biomateriałów i surowców
 • identyfikacja potencjalnych możliwości biznesowych w celu wykorzystania danych o biozasobach
 • rozwój podejmowania decyzji w oparciu o dane w celu poprawy ekonomicznego, społecznego i środowiskowego zrównoważenia wykorzystania zasobów biologicznych
 • identyfikacja odpowiednich rozwiązań (ICT), aby stworzyć większą wartość dla klientów

Przedsiębiorstwo udostępniające wyzwanie ponadto:

 • Uczestniczy w ocenie Hackathonu, przedstawiając nam swoją opinię
 • Uczestniczy w przedstawieniu wpływu procesu Hackathonu w formie pisemnej lub wideo
 • Zatwierdza treści publikacji Impact Story pokazującej wpływu zwycięskiego rozwiązania (rozwiązań) na zrównoważony rozwój