TARGI KIELCE HACKATHON – WYDARZENIA TARGOWE NA DRODZE KU ZIELONEJ TRANSFORMACJI

Targi Kielce Hackathon to międzynarodowe zawody w kreatywności, których przedmiotem jest zaproponowanie innowacyjnych i bardziej ekologicznych rozwiązań produktowych i / lub technologicznych w zakresie pokrycia powierzchni różnego rodzaju posadzek dla branży targowej, realizujących zasady obiegu zamkniętego.

Celem istotnego zmniejszenia obciążeń środowiskowych wynikających z działalności targowej poszukujemy:

  • biocyrkularnej innowacji produktowej mającej potencjał funkcjonalny i estetyczny do zastąpienia powszechnie stosowanych w branży targowej polipropylenowych wykładzin dywanowych; innowacja ta powinna:
    • spełniać kryterium bioproduktu (wytworzenie z materiałów organicznych dostępnych na bazie odnawialnej);
    • realizować zasady biogospodarki cyrkularnej (biodegradacja albo możliwość przetworzenia odpadowego bioproduktu).
  • technologii recyklingu dotychczas stosowanych przez Targi Kielce podłogowych wykładzin dywanowych wraz z przedstawieniem możliwości uzyskania i wykorzystania powstałego w ramach recyklingu produktu przez Targi Kielce, bądź inne podmioty w istniejącym bądź nowym łańcuchu wartości.

Pełna treść Wyzwania dostępna jest TUTAJ

Pierwszy Świętokrzyski Biogospodarczy Hackathon „BioBoosters” odbędzie się w dnia 10-11 kwietnia 2024 w Targach Kielce. Finał wydarzenia towarzyszyć będzie Targom Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH.

Wydarzenie pozwoli Targom Kielce zrobić kolejny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju i ekologii. Międzynarodowe hackathony biogospodarcze „BioBoosters” to zawody w innowacyjności nakierowane na znalezienie rozwiązań dla wyzwań o charakterze gospodarczym lub technologicznym, które wspomagają zieloną transformację działalności gospodarczej dużych i uznanych przedsiębiorstw. Targi Kielce to firma odpowiedzialna społecznie i troszcząca się o środowisko. Właśnie dla tych idei postanowiliśmy opracować i wdrożyć nowe rozwiązania produktowe realizujące zasady biogospodarki cyrkularnej. Tym samym ograniczymy wpływ prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej na środowisko naturalne. Naszą ambicją jest być wśród tych europejskich ośrodków targowych, które potrafią aktywnie i skutecznie włączyć się w nurt zielonej transformacji gospodarczej mówił o idei stworzenia Targi Kielce Hackathon prezes Targów Kielce dr Andrzej Mochoń.

Mam nadzieję, że nasze fundacyjne projekty w zakresie biogospodarki i gospodarki obiegu zamkniętego, zarówno te o charakterze innowacyjno-przedsiębiorczym, jak i te badawczo-rozwojowe, stanowią wartość dodaną na drodze zielonej transformacji dodawał prezes fundacji Pro Civis Tadeusz Pęczek. Podmioty, które zgłoszą się do udziału w wydarzeniu pracować będą nad pomysłami pozwalającymi zastąpić dotychczas stosowane wykładziny dywanowe i wdrożyć bardziej ekonomiczne i przyjazne środowisku rozwiązania.

Do udziału w hackathonie zaproszeni są wszyscy polscy innowatorzy, w tym przedsiębiorcy, podmioty naukowo – badawcze, zespoły akademickie i studenckie oraz osoby fizyczne. Celem Organizatorów wydarzenia jest także dotarcie do jak największej liczby podmiotów zainteresowanych wydarzeniem z całego Regionu Morza Bałtyckiego (państwa skandynawskie, państwa bałtyckie oraz Niemcy).

Udział w hackathonie to szansa na nawiązanie nowych relacji biznesowych i networkingowych. Zwycięzcy hackathonu otrzymają perspektywę współpracy rozwojowej i produktowej z kieleckim ośrodkiem wystawienniczym.

Zapraszamy na webinar informacyjny o Targi Kielce Hackathon – zarejestruj się TUTAJ!

Jesteś zdecydowany zgłosić swój udział do Targi Kielce Hackathon – zarejestruj się TUTAJ!

Targi Kielce Hackathon jest realizowany i wspierany w ramach projektu „BioBoosters – boosting the circular transition”. Celem tego międzynarodowego Projektu jest wzrost poziomu innowacyjności przedsiębiorców w obszarze biogospodarki i gospodarki obiegu zamkniętego. Partnerzy Projektu pochodzący z 7 krajów z regionu Morza Bałtyckiego (Finlandii, Szwecji, Niemiec, Estonii, Łotwy, Litwy i Polski) zrealizują łącznie 18 hackathonów poświęconych sektorowi biogospodarki. Projekt BioBoosters jest współfinansowany z programu Interreg – Baltic Sea Region 2021-2027.

https://www.linkedin.com/company/BioBoosters

https://interreg-baltic.eu/project/bioboosters/