Targi Kielce – drugi w Europie Środkowo-Wschodniej organizator targów i wystaw

W naszym kalendarzu jest 70 wydarzeń targowych i wystaw oraz 700 konferencji rocznie. Obok nich kielecki ośrodek jest gospodarzem licznych koncertów i kongresów. Wizytówką firmy są m.in. trzeci po Londynie i Paryżu Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO, Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH – największe w Polsce i najchętniej odwiedzane wydarzenie rolnicze odbywające się w halach, PLASTPOL – najbardziej międzynarodowe targi w Polsce, czy SACROEXPO – największe targi sakralne w Europie. Tylko w 2022 roku Targi Kielce odwiedziło ponad 310 tysięcy Gości, Wystawców i Zwiedzających.

Łączymy ludzi w biznesie. To nasza misja i pasja

Targi Kielce posiadają 30-letnie doświadczenie w organizacji spotkań B2B. U nas wiele firm nawiązuje kontakty biznesowe, które kończą się wieloletnim partnerstwem. Zapewniamy komfortową przestrzeń do spotkań. Precyzyjnie planujemy czas. Umożliwiamy kontakty z właściwymi osobami. Nawiązanie przez naszych gości wartościowych relacji jest dla nas miarą udanego wydarzenia. Podstawą tych relacji jest zaufanie, które pomagamy budować. Targi Kielce inspirują do wymiany myśli i doświadczeń, nie tylko specjalistów, ludzi biznesu z różnorodnych branż gospodarki, ale także osobowości kultury i nauki.

W Targach Kielce wiemy, że to, gdzie będziesz za 5 lat, może zależeć od spotkania, które odbędziesz dziś!

Targi Kielce organizują wiele wydarzeń o charakterze międzynarodowym, w tym również targi w obszarach istotnych dla sukcesu zielonej transformacji i rozwoju biogospodarki / gospodarki cyrkularnej. Wśród nich znajdują się:

  • Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki oraz Odnawialnych Źródeł Energii ENEX
  • Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH
  • Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH
  • Targi Przemysłu Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi LAS-EXPO
  • Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych PLASTPOL

Dlaczego Targi Kielce Hackathon i poszukiwanie innowacji w zakresie nawierzchni podłogowych dla branży wystawienniczej?

Ośrodki targowe na całym świecie stoją przed wyzwaniami w zakresie zeroemisyjności, wdrażania modelu biogospodarki obiegu zamkniętego, bazowania na rynku surowców wtórnych, energooszczędności, redukcji śladu węglowego oraz organizacji wydarzeń o charakterze zrównoważonym. Organizatorzy wydarzeń targowych czują odpowiedzialność środowiskową i społeczną za każdy z elementów łańcucha powiązań między interesariuszami.

To właśnie na targach pojawiają się innowacyjne, zrównoważone rozwiązania, które następnie są skalowane na inne branże. Trwa nieustanne poszukiwanie przez branżę targową alternatyw dla materiałów i surowców do budowy elementów pawilonów i stoisk – biodesign, design z recyklingu, włókna węglowe, grzybnia, materiały biodegradowalne.

Wykorzystywanie materiałów, które mogą być poddawane recyklingowi, są nietoksyczne, ulegają biodegradacji – to jeden z kluczowych filarów transformacji obiektów targowych w miejsca, które są zeroemisyjne, samowystarczalne, środowiskowo zrównoważone.

Możliwość zastąpienia przez Targi Kielce dotychczasowych wykładzin dywanowych poprzez rozwiązanie produktowe o charakterze biogospodarczym, realizującym jednocześnie zasady biogospodarki cyrkularnej, ograniczy wpływ prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej na środowisko naturalne i przyczyni się do aktywnego włączenia się Targów Kielce w nurt zielonej transformacji gospodarczej branży targowo – wystawienniczej.

Podejmowane przez Spółkę inicjatywy na rzecz wydarzeń targowych o charakterze zrównoważonym mają także szansę zwiększyć świadomość środowiskową wystawców, z których na chwilę obecną zaledwie 23 %, przygotowując się do udziału w targach, bierze pod uwagę czynniki środowiskowe.