ZOSTAŃ BIOGOPODARCZYM INNOWATOREM – KTO MOŻE PODJĄĆ WYZWANIE I DLACZEGO WARTO TO ZROBIĆ?

 

Targi Kielce Hackathon to zawody otwarte dla wszystkich zainteresowanych podmiotów innowacyjnych, w szczególności:

  • osób fizycznych
  • firm
  • start-upów
  • zespołów naukowych
  • zespołów badawczych
  • grup studenckich i akademickich / studenckich.

Zgłaszające się Zespoły mogą także składać się z przedstawicieli kilku różnych podmiotów.

Aby wziąć udział w Targi Kielce Hackathon nie musisz mieć uprzedniego doświadczenia we współpracy z branżową targowo – wystawienniczą, ani dokonań w dziedzinie biogospodarki / gospodarki cyrkularnej. Kluczowy jest pomysł w odpowiedzi na Wyzwanie i możliwość jego dalszego rozwoju / wdrożenia.

Istotne! Chcąc się dowiedzieć więcej o Spółce Targi Kielce i wyzwaniu w ramach Targi Kielce Hackathon możesz umówić wizytę studyjną. W tym celu skontaktuj się z nami TUTAJ.

Dlaczego warto wziąć udział w Targi Kielce Hackathon?

Zwycięzca Hackathonu otrzymuje szansę na nawiązanie długoterminowej relacji biznesowej z Targami Kielce, w tym możliwość przygotowania i zrealizowania wspólnego projektu rozwojowego / wspólnych testów proponowanego rozwiązania.

Istotne! Produkt przygotowany na potrzeby Targów Kielce ma szansę znaleźć komercyjnych odbiorców w postaci innych ośrodków targowo –wystawienniczych, a także podmiotów z branż pokrewnych.

Wszyscy uczestnicy sesji finałowej Hackathonu otrzymują wyjątkową szansę na:

rozwój potencjału komercyjnego prezentowanych rozwiązań, także dzięki gwarantowanemu przez Targi Kielce Hackathon bezpłatnemu wsparciu eksperckiemu i mentorskiemu (szczegóły  TUTAJ);

przetestowanie pomysłu z bezpośrednią informacją zwrotną od potencjalnego klienta, co daje szansę na lepsze dopasowanie pomysłu do potrzeb użytkowników końcowych;

nawiązanie nowych relacji biznesowych i networkingowych z firmami i specjalistami ze wspólnych bądź pokrewnych zakresów branżowych;

znaczne zwiększenie rozpoznawalności własnej osoby / firmy / zespołu i potencjału produktowego;

nawiązanie nowych kontaktów o charakterze międzynarodowym: do udziału w charakterze innowatorów zaproszone są podmioty z całego Regionu Morza Bałtyckiego (Finlandia, Szwecja, Dania, Norwegia, Niemcy, Estonia, Litwa, Łotwa). Targi Kielce Hackathon będzie relacjonowany w ramach całej międzynarodowej sieci hackathonów BioBoosters;

Hackathon w pigułce:

Targi Kielce Hackathon jest wydarzeniem międzynarodowym.

Językami roboczymi są polski i angielski.

Udział w Targi Kielce Hackathon jest bezpłatny.

Innowatorom – zespołom międzynarodowym z Regionu Morza Bałtyckiego (Finlandia, Szwecja, Dania, Norwegia, Niemcy, Estonia, Litwa i Łotwa) oferujemy zwrot kosztów podróży. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się TUTAJ.

Zapraszamy na webinar informacyjny o Targi Kielce Hackathon – zarejestruj się TUTAJ!

Jesteś zdecydowany zgłosić swój udział do Targi Kielce Hackathon – zarejestruj się TUTAJ