CZYM JEST BIOBOOSTERS HACKATHON?

Hackathon to inaczej konkurs innowacyjności. Zespoły innowatorów (solution providers) zgłaszają się z potencjalnymi rozwiązaniami wcześniej zdefiniowanego wyzwania (challenge), które zostało zgłoszone przez realnie funkcjonujące przedsiębiorstwo (challenge provider). Wyzwania będą charakteryzować się brakiem gotowych rozwiązań na rynku, które można wdrożyć. Wybrane zespoły przy wsparciu mentorów będą mogły w trakcie Hackathonu udoskonalić swój pomysł i zaprezentować go jury złożonemu z ekspertów reprezentujących przedsiębiorstwo oraz mentorów. Przedsiębiorstwa zgłaszające wyzwanie będące przedmiotem Hackathonu podejmą dalszą współpracę ze zwycięskim zespołami, aby wdrożyć pomysły na rynek.

Organizacja Hackathonów ma na celu znalezienie nowych rozwiązań, które będą prowadziły do zmiany istniejących w ramach łańcuchów wartości biogospodarki modeli biznesowych w kierunku wdrażania idei gospodarki cyrkularnej. Hackathony w projekcie BioBoosters będą bazowały na sprawdzonej metodologii organizacji tego typu wydarzeń opracowanej i wdrażanej w Finlandii przez JAMK University of Applied Sciences.

Więcej o projekcie: https://interreg-baltic.eu/project/bioboosters/