PROJEKT I POZOSTAŁE WYZWANIA INNOWACYJNE BIOBOOSTERS

Targi Kielce Hackathon jest organizowany i finansowany przez projekt „BioBoosters – boosting the circular transition”. Celem Projektu jest wzrost poziomu innowacyjności przedsiębiorców w obszarze biogospodarki i gospodarki obiegu zamkniętego.

Podmiotami, które tak jak PRO CIVIS i Targi Kielce będą realizowały międzynarodowe hackathony biogospodarcze są renomowane i modelowo współpracujące z biznesem uczelnie wyższe (Finlandia, Estonia), huby innowacyjności (Szwecja, Niemcy, Litwa) oraz podmioty gospodarcze z krajów regionu Morza Bałtyckiego.

Pełna lista organizatorów hackathonów BioBoosters:

  • Fundacja Edukacji i Dialogu Społecznego PRO CIVIS, Polska
  • JAMK Uniwersytet Nauk Stosowanych, Finlandia
  • Paper Province, Szwecja
  • Biofuel Region, Szwecja
  • Region Planistyczny Vidzeme (Vidzeme Planning Region), Łotwa
  • Estoński Uniwersytet Przyrodniczy, Estonia
  • Witeno GmbH, Niemcy
  • Pärnu County Development Center, Estonia
  • Park Naukowo-Technologiczny Sunrise Valley, Litwa

Łącznie w ramach Projektu zorganizowanych zostanie 18 międzynarodowych hackathonów biogospodarczych. Do udziału w tych hackathonach zaproszeni są innowatorzy z całego Regionu Morza Bałtyckiego, w tym z Polski. Uczestnikami mogą być m.in. małe średnie przedsiębiorstwa, start-upy, koła naukowe, zespoły studenckie, osoby fizyczne.