MENTOR

Zapraszamy ekspertów i naukowców do udziału w Hackathonie jako mentor, aby pomóc zespołom w dopracowaniu pomysłów na rozwiązanie wyzwania.

Korzyści z udziału w Hackathonie:

  • Możliwość promowania swoich umiejętności, wiedzy i ekspertyzy oraz pozycji specjalisty gospodarki o obiegu zamkniętym
  • Wspieranie ekologicznego przejścia na modele biznesowe gospodarki o obiegu zamkniętym
  • Rozwój sieci kontaktów naukowych i biznesowych
  • Udział w innowacyjnej inicjatywie i możliwość nawiązania dalszej współpracy z uczestnikami Hackathonu
  • Możliwość zdobycia nowej wiedzy na podstawie rzeczywistych przypadków biznesowych dotyczących przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym

Nasza oferta dla Mentora

Wspieraj ekologiczne przejście na modele biznesowe gospodarki o obiegu zamkniętym

Ucz się na podstawie rzeczywistych przypadków biznesowych dotyczących przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym

Buduj swoje sieci i zdobywaj kontakty biznesowe

Promuj swoją wiedzę zawodową jako specjalista ds. gospodarki o obiegu zamkniętym

Dołącz do nowych inicjatyw i projektów RDI, aby stymulować ekologiczną transformację