Webinar informacyjny i ogłoszenie Wyzwania

1 lutego 2024

Nabór zgłoszeń

1-29 lutego 2024

Ogłoszenie podmiotów wybranych do udziału w Hackatonie

5 marca 2024

Kick-off Day

14 marca 2024

Hackathon Day

10 kwietnia 2024