MENTORING – WAŻNY ELEMENT WSPARCIA INNOWATORÓW

Targi Kielce Hackathon gwarantują wszystkim innowatorom biorącym udział w Kick – Off Meeting i Hackathon Day bezpłatne wsparcie mentorskie. Każdy innowator / zespół biorący udział w Hackathonie otrzyma możliwość bezpłatnych indywidualnych konsultacji swojego pomysłu produktowego ze wszystkimi mentorami Targi Kielce Hackathon.

Wśród naszych Mentorów znajdą się m.in. eksperci do spraw:

  • biogospodarki / gospodarki cyrkularnej
  • innowacji produktowych oraz zarządzania produktem
  • organizacji targów i kongresów
  • marketingu i promocji

Nasi mentorzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, podpowiedzą, przekażą wskazówki.

Sylwetki naszych ekspertów:

dr Beata Kozyra

Dyrektor ds. ESG w firmie doradczej Grant Thorthon. Pracowała na stanowisku Dyrektor generalnej, członka zarządu Polskiej Izby Przemysłu Targowego, a także jako doradca biznesowy, autorka książek, wykładowca studiów podyplomowych i MBA w Polsce i za granicą.

Ekspert z zakresu zrównoważonego rozwoju oraz raportowania i strategii ESG z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem biznesowym.

Jest członkiem międzynarodowej inicjatywy Net Zero Carbon Events Initiative przy UFI, która pracuje nad tworzeniem wytycznych w zakresie dekarbonizacji dla światowej branży eventowej oraz członkiem Zespołu Measurement Workstream w ramach Inicjatywy NZCE.

Jest również członkiem Komitetu ds. ESG przy Krajowej Izby Gospodarczej, którego działalność skupia się przede wszystkim na kluczowych dla przedsiębiorców aspektach związanych z wdrażaniem zrównoważonego rozwoju.

Jest także współzałożycielem i członkiem Zespołu GO GREEN działającego w ramach Polskiej Izby Przemysłu Targowego, którego celem jest współtworzenie oraz drożenie standardów zrównoważonego rozwoju dla branży targowej w Polsce.

Współpracowała z ponad 50 firmami i organizacjami. Była prezesem, członkiem zarządu i doradcą zarządu w kilku organizacjach, mi. innymi: w Instytucie Lotnictwa w Warszawie, Pratt&Whitney Canada, Holdingu IPT w Łodzi, B&K Simple Solution w Warszawie.

Jako przedstawiciel branży targowej na bieżąco komentuje w mediach aktualną sytuację branży.

Jest absolwentką informatycznych studiów magisterskich na wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego, biznesowych studiów podyplomowych w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu, studiów doktoranckich w Wyższej Szkole Leona Koźmińskiego oraz Akademii Psychologii Przywództwa Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, a także wielu certyfikowanych warsztatów i szkoleń z zakresu raportowania ESG.

Jest również autorką 4. książek: Praktyczne zarządzanie zmianą w firmie – Nie taki diabeł straszny; Zarzadzanie sobą – Zrozum siebie i realizuj swoje marzenia; Komunikacja bez barier – Jak rozumieć i być rozumianym; Alians strategiczny jako wstęp do fuzji i przejęcia.

dr inż. Anna Woźna

Swoją edukację zdobywałam na Politechnice Wrocławskiej, na Wydziale Mechanicznym, w zakresie Inżynierii Materiałowej oraz Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Po studiach magisterskich rozpoczęłam pracę oraz studia doktoranckie na Politechnice Wrocławskiej. Mój doktorat dotyczył interdyscyplinarnej tematyki na pograniczu technologii i medycyny - zajmowałam się opracowaniem charakterystyk materiałowych biokompozytów przeznaczonych na uzupełnienia kości do wykorzystania w technologii druku 3D. Obecnie moje zainteresowania naukowe oscylują wokół rozwiązań gospodarki cyrkularnej, zrównoważonego rozwoju oraz bio-designu i bio-produktu. Po obronie doktoratu rozpoczęłam pogłębianie edukacji w kierunku tutoringu akademickiego i mentoringu. Mam nadzieję, że moja wiedza i doświadczenie okażą się przydatne w roli mentora wpierającego pracę zespołów projektowych.

Anita Lagierska

Absolwentka ekonomii oraz marketingu i zarządzania na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Obecnie zastępca dyrektora Wydziału Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Kielce. Wspiera innowacyjny rozwój przedsiębiorstw, członek jury w projekcie platform startup’owych. Inicjatorka i autorka projektów krajowych i międzynarodowych wspierających rozwój społeczny i gospodarczy miasta w duchu smart city. Nadzorowała prace nad opracowaniem Programu wspierania przedsiębiorczości dla miasta Kielce, którego jednym z priorytetów jest rozwój kapitału ludzkiego odpowiadającego potrzebom nowoczesnej gospodarki. Inicjatorka projektów z obszaru edukacji przedsiębiorczości, które zakładają dostosowanie kompetencji i kwalifikacji do potrzeb kieleckich przedsiębiorstw oraz kształcenie kompetencji kluczowych dla rynku pracy.

Justyna Tomala

Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Przedsiębiorczości i Innowacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (UEK). Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zrównoważonego rozwoju, ekoinnowcji, krytycznych surowców mineralnych oraz ekonomii rozwoju. Posiada wieloletnie doświadczenie projektowe - uczestniczyła w projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Komisję Europejską. Brała również udział w kilkunastu projektach mobilności dla młodzieży wspieranych przez program Erasmus+, np. Green Entrepreneurship - Easier Done that Said!. Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych (EAERE), Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) oraz Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych (PSEiZN). Współpracuje z Zespołem Społecznej Odpowiedzialności UEK. Prywatnie orędowniczka zdrowego trybu życia, idei zero waste oraz miłośniczka podróży.

 

Arkadiusz Krzeczkowski

dyrektor Wydziału Targów kieleckiego ośrodka wystawienniczego

Służył w Afganistanie. Teraz kieruje wydziałem targów. „W ciągu 30 lat służby w armii nauczyłem się, że trzeba ufać ludziom, z którymi pracujemy. Byłem na misji w Afganistanie oraz Iraku i jestem przyzwyczajony do działania pod presją czasu i stresu”. Spędził trzy dekady w armii na różnych stanowiskach, uczestnik misji zagranicznych, cztery lata w strukturach międzynarodowych, jako specjalista współpracy cywilno-wojskowej, pracował przy planowaniu strategicznym, m.in. wsparcia rządów w trakcie pandemii Covid-19.

Do drużyny Targów Kielce dołączył z przytupem jako stażysta we wrześniu 2021 r., by zaledwie po trzech miesiącach zostać Menadżerem ds. organizacji targów, a w maju 2022 r. pełnić już obowiązki dyrektora Wydziału Targowego. Jako fan nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań, odpowiedzialny za inwestycje i remonty. Od samego początku wspiera zieloną transformacje w targach. Wraz z podległymi komórkami organizacyjnymi w ramach strategii ESG realizuje inwestycje i remonty, które są przyjazne środowisku, oszczędne jeśli chodzi o zasoby naturalne, redukujące ślad węglowy i oparte na odnawialnych źródłach energii, surowcach i materiałach.

 

Joanna Marcjan

zastępca dyrektora Wydziału Targów kieleckiego ośrodka wystawienniczego

W Targach Kielce od 2001 roku. Od roku 2017 na stanowisku zastępcy dyrektora Wydziału Targów. Z wykształcenia pedagog, z zamiłowania ogrodnik. Do kluczowych obszarów jej odpowiedzialności należy koordynowanie prac nad organizacją i przebiegiem wydarzeń targowych. Współpracuje z licznymi instytucjami, stowarzyszeniami, Izbami Przemysłowo-Handlowymi. W roku 2022 wyróżniona tytułem Leading Women Achivers in Exhibition Industry w konkursie Exhibition Excellence Awards 2022.

 

 

Łukasz Radomski

zastępca kierownika Zespołu Projektowania Stoisk

Może na co dzień go nie widać, ale dzięki codziennej pracy całego Zespołu Projektowania Stoisk bardzo dobrze widać wszystkich naszych Wystawców. Cały proces zaczyna się od rysowania planów rozmieszczenia stoisk, czyli tego, co dla każdego Wystawcy jest najważniejsze - lokalizacji. Następnym krokiem jest kontakt z nim i ustalenie szczegółów technicznych stoiska i jego zabudowy. Właśnie dlatego w gorącym okresie targowym jego telefon i skrzynka mailowa, podobnie jak on, palą się do roboty. Z każdym kolejnym rokiem rosło doświadczenie i rozwój zawodowy w tej branży. Finalnie, zaangażowanie jakie włożył w swoją pracę poskutkowało awansem na stanowisko Z-cy Kierownika Zespołu Projektowania Stoisk.

 

Marcin Lisowski

specjalista ds. projektów indywidualnych

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej z wszechstronnym doświadczeniem projektowym, zarówno w skali obiektów architektonicznych jak i detali wnętrz. Z Targami Kielce związany od 5 lat. Pomaga małym, jak i głównym wystawcom zmaterializować ich pomysły na sposób prezentacji podczas wydarzeń targowych. Z powodzeniem spełnia się w roli koordynatora w procesie projektowania i realizacji zabudowy indywidualnej, lubi wyzwania i często stosuje innowacyjne rozwiązania.

 

 

Ewa Ćwiklińska

specjalista ds. stoisk indywidualnych

Projektantka stoisk indywidualnych, absolwentka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu na kierunku Architektura Wnętrz. Posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu... nie tylko stoisk indywidualnych. Z powodzeniem przekłada artystyczne wizje na język technicznych rozwiązań. Pełna pasji, otwarta, śledząca trendy, indywidualnie podchodząca do każdego Wystawcy.

 

Jan Kowalski

Starszy specjalista

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej. Posiada doświadczenie w praktycznych realizacjach z zakresu computer vision, cyfrowego przetwarzania obrazów, naziemnego skaningu laserowego oraz fotogrametrii i teledetekcji. Autorka kilkunastu artykułów naukowych, wykonawca w projektach badawczych m.in. z zakresu ochrony środowiska. Od 10 lat prowadzi zajęcia dydaktyczne z wojskowymi i cywilnymi studentami WAT. Prywatnie entuzjastka tematyki Machine Learning